agila metoder

Mindset over matter

Freddie Hahn

Vi hade ett långt samtal, kunden och jag. ”Du måste ge mig agila verktyg – styrrutiner och processer så att vi kan bli mer agila” sa han. Jag sa ”Självklart – men hur är det med det agila mindsetet?” Han tittade på mig som jag vore från en annan planet…

Jag har varit traditionell projektledare sedan tidigt 90-tal. Många och långa projekt med förstudier som missar en hel del, beslutspunkter (grindar, gates – kärt barn har många namn) som inte är välgrundade, intressentanalyser som inte får med alla intressenter, styrgrupper som totalt har missuppfattat sin roll och mycket, mycket annat. Följaktligen har projektmålen missats. Deadlines och budgetar har spräckts, många gånger på grund av att vi varit så låsta i projektspecifikationer att vi gått back på ett projekt bara för att kunden ska bli nöjd.

Det var då, nu är situationen annorlunda. Jag är fortfarande projektledare men med ett agilt mindset. Resultat? Nöjda kunder, nöjda medarbetare, lönsamma projekt och ett lugnare tempo. Allt på grund av ett enda litet ord: Värdeskapande. Eller förresten, två ord. Värdemottagare också. Värdeskapande och värdemottagare. Fundamentet i det agila mindsetet.

Rötterna i det agila kommer från lean, ett förhållningssätt (inte en metod) som tog sin form redan i slutet av 1800-talet.  Sedan har det utvecklats mängder med verktyg under årens lopp, t ex 5S, för att tillämpa leantänket. Men har du inte rätt mindset blir de verktygen helt oanvändbara. Mindsetet att fokusera på värdeskapande aktiviteter. Och vem avgör om de är värdeskapande? Värdemottagaren! Häpp. Så enkelt är det att vara agil; a minute to learn – a liftetime to master.

Min erfarenhet är att det är många som tror att vi som jobbar agilt springer omkring och gör lite som vi vill utan vare sig mål eller riktning. Au contraire! Vi är enormt målstyrda, framförallt mot projektets effektmål; vad projektet ska leda till efteråt. Och naturligtvis budget. Vi har oerhört täta avstämningar med värdemottagaren så att vi vet att denne får mest värde och mest bang for the buck.

Vadet. Det vill vi ha hjälp med av värdemottagaren (kunden, beställaren, användaren – whatever. Ett tydligt Vad är avgörande för ett agilt projekts framgång. Huret? Det löser vi själva. Med täta avstämningar, ständiga småkorrigeringar, tät kontakt med värdemottagare, visuell kommunikation, fokus på leverans och ett nära samarbete. Sedan finns det olika verktyg, metoder och ramverk som kan hjälpa till.

Men… Har vi inte det agila mindsetet från början så finns det nog tyvärr inga nya verktyg i verktygslådan.

”Agile is all about the people  ( …)  It’s not about the process, the procedure. It’s about the mindset that involves building better people and better teams.”  – Jeff Sutherland, en av grundarna av Scrum (som förresten inte kommer från IT-världen, Scrum är skapat för komplex produktutveckling. Så. Nu fick jag det sagt också…)

Vi ses på följande kurs – på kurslokal eller remote:
Projektledning med Agila metoder

Andra agila utbildningar:

information om författaren:
Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard samt i Agile Leadership vid University of Maryland.

Nyckelord: ledare, Agile, projektledning