Topp 5 i maj

Alltid kul med variation, vi har en ny etta. Låtom oss presentera våra 5 populäraste kurser i maj:

Leda utan att vara chef

En utbildning för dig som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar som ex. teamledare, projektledare, koordinator, processledare eller ledarroll utan formellt chefsmandat. Du får praktiska ledarskapsverktyg som du omedelbart kan omsätta i din vardag. Genom ny kunskap och nya verktyg ger vi dig förutsättningarna för att lyckas med ditt uppdrag och att känna större trygghet i din roll.


Nätverksteknik och datakommunikation

En riktig hands-on kurs! Du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Kommunikativt ledarskap

De flesta ledaruppgifter så som att ge feedback, motivera och leda arbetsinsatser kräver kommunikation. Genom att förbättra din kommunikation ökar du förmågan att uppnå mål och resultat i ditt ledaruppdrag. Efter avslutad kurs behärskar du ett antal kommunikationsverktyg och har en personlig handlingsplan för att fortsätta utveckla ditt ledarskap.

Projektledning grund

På den här kursen får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Scrum Master med certifiering

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

information om författaren: