ledarskap

Varför når lyssnande ledare bättre resultat?

Ulla Osterman
Som ledare ska du skapa goda förutsättningar för teamets arbete med tydliga ramar och mål. För att prestera på topp måste dina medarbetare ha hög inre motivation. För att dessutom kunna samverka optimalt krävs ett tryggt och bra gruppklimat.
 
Många ledare känner därför att ”allt” vilar på deras axlar. De tar sig då an uppgiften genom att peppa teamet, kommunicera ut mål och strategier och berätta om sina förväntningar på hur medarbetaren ska agera och leverera.
 
Men det är faktiskt mer effektivt att göra precis tvärtom och att du istället:
·     –   får medarbetarna själva att berätta vad som motiverar dem att kämpa för att nå resultat.
·     –   inom teamet för dialoger om styrkorna och vad ni vill bli bättre på.
·     –   låter var och en får komma till tals och bidra med sitt perspektiv och att ni andra verkligen lyssnar.
 
Vi fastnar så ofta i våra invanda tankemönster. Men vi lär vi oss så mycket när vi faktiskt lyssnar, istället för att bara sända vårt eget budskap. De som blir lyssnade på, respektfullt och nyfiket, känner sig dessutom bekräftade, och detta oavsett om vi har samma uppfattning om något eller inte.
 
Utifrån hur var och en med sitt eget perspektiv ser verkligheten, lär ni av varandras erfarenheter och låter en gemensam bild växa fram. Att förstå varandras synsätt ger aha upplevelser, det ökar gruppens samhörighet och bygger relationer. Förståelse för nuläget ökar också viljan att förändra och förbättra beteenden. Dessutom byggs den psykologiska tryggheten i teamet av att vars och ens upplevelse av verkligheten accepteras.
 
Genom att verkligen lyssna på medarbetarna, blir du starkare som ledare. Du lär dig att förstå vad som är viktigt för dem och vad som driver deras inre motivation. Det ger ökad insikt om hur du ska kommunicera för att medarbetarna ska lyssna på ditt budskap och vilja följa dig.
 
 
information om författaren:
Ulla Osterman

Orangino AB’s grundare och utvecklare av metodiken Orangino Work, är en av Informators experter inom kommunikation och ledarskap som framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom offentlig verksamhet och i näringslivet.

Nyckelord: kommunikation, teamwork, utveckling