Service management

Intervju med ITIL-expert Fredrik Hultén

Hej Fredrik Hultén, du var med och grundade Olingo där du idag är trainer och senior managing consultant. Tack för att vi får ställa några frågor. ITIL är ständigt aktuellt, har det blivit praxis på de flesta större företag i Sverige idag skulle du säga? – Absolut, så är det. …

Vad menas med IT Service Management (ITSM)?

IT Service Management kan beskrivas som ”de specifika förmågor en organisation har för att leverera värde och verksamhetsnytta till kunder i form av IT-tjänster”. ITSM handlar om organisatoriska förmågor, det vill säga hur man som tjänsteleverantör arbetar för att leverera IT-tjänster på ett värdeskapande och kostnadseffektivt sätt. Det är dessa …