ledarskap

Webinar: Det tydliga ledarskapet

Är du ledare eller chef? Denna fråga har ställt till mycket för chefer/ledare och organisationer. Uppdelningen är lite olycklig för det är två sidor på samma mynt, vi kan egentligen inte skilja dem åt. Under mina år som chef/ledar- medarbetar- och organisationsutvecklare stöter jag ofta på denna diskussion. Men, vad står begreppen för egentligen och varför är båda så viktiga?

En stor del i det tydliga ledarskapet handlar om trygghet, i sitt ledarskap och vad ledarskapet innebär. Vad är det som gäller egentligen? Det handlar om trygga ledare som har en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna för att leda andra och som förstår sin egen personlighet och stil. Det handlar också om att veta vad som kan förväntas av mig som ledare men lika viktigt är det att veta vad kan jag som chef/ledare kan förvänta mig av mina medarbetare? Vad är ok och vad är inte ok. Det handlar om engagemang och självstyrning, positivitet.

För att skapa en effektiv och lönsam verksamhet måste arbetet inom verksamheten fungera. Det handlar om hur man skapar en verksamhet där engagemanget finns, där kommunikationen fungerar och använts positivt. Det handlar om att skapa mogna arbetsgrupper där negativism och kritiskt beteende har arbetats bort, där man alltid strävar efter vinn-vinn lösningar. Här tar alla sitt ansvar både individuellt och för helheten. Men det måste finnas rätta förutsättningar för att varje medarbetare ska kunna ta sitt ansvar. Om arbetsmiljön och ledningen inte fungerar blir det i sin tur mycket svårt för individer att komma till sin fulla potential, och att bidra på bästa sätt efter bästa förmåga.

Detta webinar levereras tillsammans med vår samarbetspartner Christina Haugsöen

Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad i statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Informators utbildningar med Christina

Nyckelord: ledare, ledarskap, chef