ledarskap

Vad utmärker ett högpresterande team?

Ulla Osterman
Aktuell forskning såväl som en stor studie inom Google visar att just social trygghet är det allra mest utmärkande för de team som presterar bäst. I sådana team får alla komma till tals lika mycket och den som gör fel eller misslyckas blir inte straffad. Det tillåtande klimatet ökar kreativiteten och det blir även lättare att våga ta risker för att kunna utvecklas. Så når hela teamet längre, snabbare och tillsammans! 
 
Hur är det i ditt team?
Kommer alla till tals och lyssnar ni på varandra?
Vill du som ledare själv kunna öka ditt teams sociala trygghet?
 
Eftersom social trygghet är en förmåga, går den att träna upp med hjälp av effektiv metodik. Orangino Work är en svenskutvecklad metod för att träna det, och som är rolig och strukturerad. Det är en evidensbaserad metod vars dialogbaserade verktyg används av organisationer både i Sverige och utomlands. Lunds Universitet har nyligen forskat på metoden och påvisat att när team tränar med verktyget ökar den inre motivationen, gruppklimatet blir tryggare och samhörigheten större. Lite otippat ökar faktiskt också den upplevda kompetensen i teamet!
 
Informator erbjuder nu en kurs för ledare som själva vill använda verktyget för att kontinuerligt träna och utveckla sina team. 
 
En komplett verktygslåda med material och olika övningar ingår i heldagskursen och du får träning och kompetens att praktiskt driva övningar och leda era dialoger.
 
Orangino Work stödjer strukturerad dialog i en lustfylld och enkel spelform.
Deltagarna blir nyfikna på varandras perspektiv. De lyssnar och bekräftar varandra och får aha-upplevelser som stärker teamkänslan. Spelmomentet bidrar till att försvarsinstinkten minskar och öppenheten i samtalet ökar. Det gör också att alla kommer till tals och att olika synsätt samsas sida vid sida.  Det handlar om att lära känna och ha tillit till varandra för att dra nytta av det bästa hos var och en. För dig som ledare ökar det även förståelsen för medarbetarnas motivation.
 
Genom dialogerna kommer ni att förstå ert teams beteende bättre och varför ni uppfattar och tolkar saker på olika sätt. En gemensam bild av era styrkor, och hur ni tillvaratar dem växer fram. Medvetenheten ökar om vad ni behöver utveckla för att nå framgång.
information om författaren:
Ulla Osterman

Ulla Osterman, Orangino AB’s grundare och utvecklare av metodiken Orangino Work, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och erfaren konsult som framgångsrikt drivit förändringsprojekt i organisationer inom offentlig verksamhet och i näringslivet. Ulla har även i många år gästföreläst på Master programmen vid Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer på oranginowork.com

Nyckelord: utveckling, ledare, teamwork

En kommentar till “Vad utmärker ett högpresterande team?”

  1. Nice article
    thanks for the info
    please see
    Consultants Factory provides high quality SIAM Certification trainings online. Our trainers are accredited to deliver SIAM courses
    siam management

Kommentarer är inaktiverade.

Lämna en kommentar