agila metoder

Vill du vara en agil ledare?

Freddie Hahn

Diplomerad Agil ledare är ett program som ger dig både bred och djup kunskap om modernt ledarskap. Du lär dig mycket om agilt, historien om var det kommer ifrån, de grundläggande värderingarna, hur man agerar som en agil ledare, stöttar och utvecklar team och leder förändring och ständig förbättring.

En agil ledare är en faciliterande ledare som stöttar och inspirerar sina medarbetare och möjliggör prestigelöst samarbete. Den agile ledaren topp- eller detaljstyr inte arbetet utan låter medarbetarna själva utforma hur man bäst når uppsatta mål och delmål.

Att låta individen få chans att växa, tänka fritt och stort och själv utforma sin dag är en del av det agila ledarskap. Detta gör ju att den agile ledaren måste vara transparent och tydlig med vad organisationen vill göra och vilka mål som ska nås. Hur man sedan når de målen får de självorganiserande teamen själva avgöra. Du som agil ledare är mer fokuserad på medarbetarna än på processerna, att medarbetarna – precis som du själv – ofta reflekterar över hur arbetet går och hur de mår.

Din egna transparens, prestigelöshet och öppenhet gör att du ger förtroende till medarbetarna och får mångdubbelt av den varan tillbaka. Samma egenskaper hjälper till att skapa engagemang och transparens i organisationen vilket stöttar samarbete och informationsspridning.

Att vara agil innebär också att själv vara förändringsbenägen och ha förmågan att kunna leda förändringsarbete. Värdeskapande förändringar som utvecklar både medarbetare och processer.

Den agile ledaren pratar oftast i termer av ”vi” och ”oss”. Sällan ”jag”. För det agila ledarskapet handlar mycket om att släppa taget, ta ett steg tillbaka och med ett leende på läpparna se hur enskilda medarbetare växer och utvecklas, hur arbetet blir än mer effektivt och faktiskt… hur trivseln på arbetsplatsen ökar.

Vem vill inte vara en agil ledare?

Kurser om agilt lederskap:
Agilt ledarskap
Diplomerad agil ledare

information om författaren:
Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard samt i Agile Leadership vid University of Maryland.

Nyckelord: Agil, ledare, ledarskap