Infrastruktur

AI/ML Textbook Case for any IT-architect: Saab Gripen E

An architect can view a Gripen operating under strict radio silence as a huge “Edge device” with an onboard network of smaller Edge devices, in a skillful mix od Edge patterns. By using machine learning algorithms and making decisions locally at the Edge, Gripen achieves significant savings of energy, time, …

Interview with Security & Azure Expert Sasha Kranjac

Hi Sasha Kranjac, you are an internationally recognized Security and Azure Expert, Architect, and Instructor. Thank you for taking the time to answer a few questions for us! It has previously been a problem for, for example, authorities to store in the cloud because they could not guarantee that servers within …

AI and IT Architecure in 2023

More than half of this year’s major tech trends, published by IDG/ComputerSweden on New Year, are closely AI-related, and the ratio is similar in Google Cloud VP Andrew Moore’s five points for the near future (see next link). The two-way multiple-lane street between AI and architecture continues to automate and …

Teknikdesign och programmering

Tekniken är det ymnighetshorn som har fört mänskligheten från hungersnöd, kärnvapenkrig, brist på råvaror och epidemier och mot hållbart utbrett välstånd. Automatisk databehandling är en av det senaste århundradets framgångshistorier. Till arbetsgivarnas besvikelse har man inte lyckats hitta ett sätt att utbilda billiga programmerare. Inneboende osäkerhet Att utveckla ny teknik …

Linux

Linux – Nu ännu lättare att komma i gång med

Den stora skräcken för alla som ställs inför Linux första gången är kommandoprompten. En obegriplig text och en vit eller spygrön blinkande cursor i en stor svart ruta. Redan innan de har rört tangentbordet är det många som har gett upp det där med Linux. För de som tar mod …

Internet of Things

Vad är Internet of Things?

Internet of Things (Sakernas Internet) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, hushållsapparater, kläder samt varelser förses med små inbyggda sensorer och processorer. Det gör att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och därigenom skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa …

blog

Privacy by Design?

Jag tänker med flit undvika att prata om böter och annan skrämselpropaganda i detta inlägg. Nu tänker vi framåt och ser möjligheter med dataskyddsförordningen!

blog

13 frågor att besvara innan de nya GDPR-kraven går i kraft

De flesta har idag hört talas om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018. Men vad innebär då den nya förordningen för din verksamhet i praktiken?