UX hjärta AI?

Vilka positiva möjligheter & vilka utmaningar kommer AI att medföra? Hur ser UX-områdets framtid ut?
Är du intresserad av att navigera i AI:s framtid inom UX med ett ansvarsfullt och människofokuserat tillvägagångssätt? Då är det här webinaret för dig!

Detta webbinar syftar till att kritiskt utforska effekterna av AI på användarupplevelsen (UX), med fokus på både de positiva möjligheterna och de utmaningar som AI-kommer att medföra.

Det belyser specifikt frågor kring UX områdets framtid och hur AI-driven design kan leda till standardiserade användarupplevelser som undergräver individens unika behov och preferenser. Dessutom kommer vi att diskutera de etiska övervägandena kring användardatainsamling, transparens och användarnas autonomi i en alltmer AI-dominerad värld.

Webbinaret syftar till att erbjuda insikter om hur man kan balansera innovation med användarcentrerad design och etisk ansvarighet. Det är avsett för de som är intresserade av att navigera i AI:s framtid inom UX med ett ansvarsfullt och människofokuserat tillvägagångssätt.

Webinaret levereras av Informators partner Symmetri
Symmetri består av de två beteendevetarna Sinclair Andersen och Ulf Winroth.

De har, i över två decennier, huserat i IT-världen där fokus hela tiden har varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och experter på tillgänglighet. Tillsammans med Symmetri levererar Informator utbildningar inom UX generellt, Agil användarcentrerad utveckling, Användbarhet och tillgänglighet.

Det här webinaret har redan ägt rum. Du kan titta på inspelningen nu!

Relaterade utbildningar
AI och UX design
UX med affärsfokus
Agil UX
Strategisk och praktisk UX
UX research
Service design
Informationsarkitektur
Design thinking
Design sprint
Tillgänglighet – WCAG