Projektledare – dina kunskaper är affärskritiska!

Lars Hallin

Det operativa arbetet bedrivs alltmer i projektform, och kunskaper i projektledning har blivit en affärskritisk kunskap. Trots att denna arbetsform har använts sedan långt innan industrialismen är det ett faktum att de flesta projekten fortfarande misslyckas. Enligt The Chaos Report, som sammanställs av Standish Group sedan 1994, misslyckades årligen 61% av de undersökta projekten. Den goda nyheten? Det finns en enorm förbättringspotential!

Projektledarens förmåga att planera och styra projektet och leda och motivera projektmedlemmarna är avgörande för resultatet, och för att nå den önskade effekten av projektet. Ett projekt betraktas i allmänhet som lyckat om det möter deadline, budget och kravspecifikationen (även känt som Järntriangeln), men det är bara en del av sanningen. För att ett projekt ska vara framgångsrikt måste det också möta användarnas förväntningar, och det kräver mer av projektledaren än analysmodeller och verktyg. Hen måste också skapa en känsla av sammanhang för projektmedarbetarna. Det gör man genom att:

 • visa på effektmålet (större meningsfullhet).
 • visa på samband mellan projektmål och effektmål (bättre begriplighet).
 • visa på fungerande metoder, verktyg och modeller (ökad hanterbarhet).

Projektledarens uppdrag är spännande och utmanande, men ibland också komplext och påfrestande. För att möta detta behövs kompetens i att hantera både projektmetodiken och ledarskapet. Vår erfarenhet säger oss att det svåraste inte är att skriva en projektplan utan att få människor i projekt- och linjeverksamhet att samarbeta. Enligt Harvey Maylor, verksam vid Cardiff University, är de största utmaningarna som rör planering är:

 • att förstudien negligeras, eftersom man vill komma igång snabbt.
 • att planering eftersätts, eftersom detta upplevs som kostsamt och tidskrävande.
 • att genomförandet inte följer den upplagda planen.
 • att överlämnandet till förvaltning är oplanerat.
 • att organisationen inte lär sig av det genomförda projektet.

När det kommer till ledarskapet är viktigaste färdigheterna att kunna skapa:

 • tillit och prestigelöshet inom projektgruppen
 • ett tydligt och visualiserat mål
 • tydlig uppdragsbeskrivning
 • tydliga roller och befogenheter
 • analys av projektets intressenter
 • analys av projektets risker

Syfte

Kurserna i projektledning är anpassade för att stödja Dig som projektledare i Dina utmaningar och möjligheter. Syftet med utbildningen är att förbättra Din förmåga att driva projekt för att nå eller överträffa intressenternas förväntningar avseende såväl projekt- som effektmål. Vi vill också att Du ska få en ökad förståelse för utmaningar och fällor som kan uppkomma, och hur dessa kan hanteras.

Vill du lära dig mer? Här kan du se ett urval av våra utbildningar i projektledning:

Projektledning – grund

Projektledning – fortsättning

Presentationsteknik för projektledare/förändringsledare

Här kan du se samtliga utbildningar i projektledning

information om författaren:
Lars Hallin

Lars är professionell lärare och projektledare med stor vana av globalt arbete i multikulturella projekt, och har erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Han har varit huvudlärare i projektledning och pedagogik på IHM Business School i Göteborg sedan 2009, och är sedan 2007 lärare i projektmetodik och planering på Master-programmen vid Chalmers Tekniska Högskola.

Han har dessutom ett antal internationella uppdrag, bland annat för University of California (UCLA), där det senaste var då han genomförde ett längre projektledningsuppdrag i Addis Abeba, Etiopien. Som projektledare han jobbat med både traditionell vattenfallsmetod och i agila projekt med Scrum som metod i genomförandet.

Nyckelord: projektledare, ledare, ledarskap, leda utan att vara chef, projektledning