Bloggar

Vad menas med IT Service Management (ITSM)?

IT Service Management kan beskrivas som ”de specifika förmågor en organisation har för att leverera värde och verksamhetsnytta till kunder i form av IT-tjänster”. ITSM handlar om organisatoriska förmågor, det vill säga hur man som tjänsteleverantör arbetar för att leverera IT-tjänster på ett värdeskapande och kostnadseffektivt sätt. Det är dessa …

AI and IT Architecure in 2023

More than half of this year’s major tech trends, published by IDG/ComputerSweden on New Year, are closely AI-related, and the ratio is similar in Google Cloud VP Andrew Moore’s five points for the near future (see next link). The two-way multiple-lane street between AI and architecture continues to automate and …

AI, IT Architecture, and What to Expect in 2023-2030

The global AI market is predicted to seven-fold in 7 years, 2021-28, and the US National Security Commission on AI expects it to reorganize the future life of the world. It’s an easy guess that reshaping the field of AI and IT architecture itself is no exception. Resource-efficient algorithms The …

Vad är poängen med ITIL?

ITIL är ett ramverk som beskriver best practice för alla Tjänsteleverantörer, även om ramverket vuxit fram i IT-branschen. Ramverket är stöd för samtliga intressenter i tjänsteleveransen, från kund, leverantör till underleverantör, och tar ett helhetsperspektiv på Tjänsteleveransen. Nuvarande paketering av denna best practice utgår från värde för Kund (och andra …

Hur hänger ITIL och agila arbetssätt ihop?

Vad är ITIL? ITIL är ett ramverk som beskriver best practice för alla Tjänsteleverantörer, även om ramverket vuxit fram i IT-branschen. Ramverket är stöd för samtliga intressenter i tjänsteleveransen, från kund, leverantör till underleverantör, och tar ett helhetsperspektiv på Tjänsteleveransen. Nuvarande paketering av denna Best practice utgår från värde för …

UX – Det är inte komplicerat, men komplext

Uptrail har, i september 2022, 10 annonser, Linkedin 1560 annonser och Platsbanken har 273 annonser med 329 UX-relaterade jobb. UX som yrke har mognat, det är stor skillnad från bara för tio år sedan och behovet av UXare växer, vilket återspeglas i annonserna. Men vad är det då man söker? …

AI-Summer 2022: Hospital-green Apps Keep Level with Army-green

A new Market Study by Zion predicts the global AI market to seven-fold in 7 years, 2021-28. Military ICT and AI fill the headlines since February, ranging from apps such as StarLink or embedded/ avionics (see from 1:28 min. ) to Logistics and C5ISR (Command, control, communications, computers, cyberdefense, Intelligence, …

Hårdvarusäkerhet – den lägsta säkerhetsnivån

Säkerhet handlar inte bara om programvara. Hårdvarudelarna som CPU eller minne på moderna enheter kan också vara sårbara. Hårdvarusäkerhet är ett framväxande problem eftersom det finns fler och fler enheter runt omkring oss. Fler och fler enheter som ansluter till resten av världen. Fler och fler enheter som inte är …

Nytt program: Effektfullt chefsskap

Informator lanserar ett nytt program ”Effektfullt chefsskap”. Vi ställer 3 frågor till Christina Haugsöen som skapat programmet. 1. Kan du förklara valet av titeln/kan du summera syftet med programmet? – Man går mer och mer över till att tala om effektfullhet i stället för effektivitet. Det har i olika forskningsstudier …