Bloggar

Är ditt chefsskap effektfullt?

Det finns mycket vi kan göra för att leda på ett effektfullt sätt men det finns också faktorer som motverkar det. De sistnämnda är stress och kortsiktigt tänkande eller rättare sagt bristen på långsiktigt tänkande. Tyvärr har snabbheten i våra verksamheter blivit ett fenomen som visserligen är nödvändigt i vissa …

Det här med feedback

Du står på min fot, det gör ont, jag vill att du stiger av! Är den feedbacken positiv eller negativ? Jag vill påstå att feedback när den ges på rätt sätt är neutral – den bara är. Trots det kan mottagaren tolka feedbacken positivt eller negativt men det är vår …

Ska vi kalla det förbättringsledning?

Du känner säkert igen situationen. Ledningsgruppen har varit på konferens och kommer tillbaka med stor entusiasm, många idéer och uppslag och vill genast sätta igång ett förändringsarbete. Och det är väl helt i sin ordning. Men… Många gånger resulterar det i en ganska hårt styrd förändringsplan med beslut om huret …

Varför ska man lära sig om Cobol och Mainframe 2022?

Ja det kan man ju undra. Både programmeringsspråket Cobol och plattformen Mainframe med sina ursprung från 1960-talet kan väl kännas väldigt förlegade om man bara kollar på ytan. Går man ner på djupet kommer man inse att det oftast finns en till backend. Du som är backend-utvecklare i C# eller …

Ditt jag som ledare i projekt

Att vara ledare betyder att någon frivilligt vill följa. Något som blir än tydligare i ett projekt. Det handlar om att ha vissa förmågor. Förmåga att förstå dig själv och andra. Förmåga att uttrycka dig så att du blir förstådd. Förmåga att sätta rimliga mål och gå mot målen tillsammans …

Microsoftkurser, certifiering och rollbaserad utbildning

Om vi börjar med certifieringar, vad har vi för fördelar och lite hur ska man tänka. Baserat på undersökningar Microsoft, Pearson Vue och flera globala IT-utbildare har utfört så uppger 61% av IT- proffsen att de ser en personlig utveckling så väl som en utveckling av sin roll, 73% höjde …

Twin examples of multiple trees: 1. UML models, 2. Machine Learning

“Today, professionals get trained in using tools…  there’s a lack of education of fundamentals like modeling, architecture, methods, or concepts… Getting value out of data needs professionalization based on education and practical experience.”                                                                  Andreas Buckenhofer, Daimler TSS, in an interview by OODBMS on Big Data, July 2019 In my opinion, he’s spot on. My …

Hur förlorade Qubit Finance 80 miljoner dollar på en dag till hackare?

Svar: dålig ingångsvalidering i smarta kontrakt. Historien om smarta kontrakt börjar i oktober 2008, när första whitepaper för bitcoin släpps av Satoshi Nakamoto. Även om namnet är allmänt känt så är det fortfarande okänt vem som ligger bakom det. Några månader senare, i januari 2009, lanserade Satoshi Nakamoto bitcoin-nätverket, släppte …

Vad är ett tydligt ledarskap?

Christina Haugsöen håller flera ledarskapsutbildningar Informator. Vi ställde några frågor om learskap till Christina och så här svarade hon: Kan du ge ett exempel på hur en chef är otydlig och vad det får för konsekvenser? Oro och turbulens i arbetsgrupper och mellan medarbetare och ledarskapet. Jag har sett frustration …