ITIL & ITSM

ITIL Utbildning

Utbilda dig i ITIL och IT Service Management hos Informator. Vi erbjuder ackrediterade kursledare och levererar certifieringar för ITIL-kurserna. Våra instruktörer har stor erfarenhet av både utbildning och praktisk användning av ITIL.

 

ITIL


Här ser du överskådligt vilka steg du ska ta för att bli en verklig ITIL-expert.

Denna karta hjälper dig att hitta vägen DU ska ta för att bli mer framgångsrik i arbetet genom ITIL.

Kurser inom ITIL Introduktion

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 3 maj, 10 maj, 22 maj, 29 maj - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer

ITIL® Foundation Optimized + Certification

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1702 Datum: 26 maj, 21 aug, 25 sep, 24 okt - Fler...
Läs mer och boka >

ITIL Foundation Optimized is delivered as blended learning to ensure learning transfer. Starting up with E-learning on an overview of ITIL before first classroom day, followed up with 1 + 1 full days in classroom (a week apart) combined with approximately 10 more hours of self-studies during and after (supported by our Training Cloud with preparing questions, white papers, mock examination and films where our experts drill down in certain subareas and suggests which parts to focus extra on regarding the exam). This way of learning ensures a definitely higher possibility to pass your final exam!

Läs mer

ITIL® Inspiration and Awareness


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2864 Kursen genomförs på förfrågan

Till er som behöver Inspiration i er verksamhetsutveckling och upplever att ITIL inte är ett kittlande begrepp. Vi sätter ITIL i perspektiv och beskriver vad en tjänst är hur man kan använda ITIL i sin verksamhetsutveckling.

Läs mer

ITIL® Introduction for the Service Desk


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1002 Kursen genomförs på förfrågan

The course “ITIL Introduction for the Service Desk function” is for you, especially anyone who works in a Service

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Praktiskt Införande

ITIL® Practitioner


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1603 Datum: 8 maj, 26 jun, 13 sep, 18 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Denna kurs fokuserar på hur man ska få ITIL att fungera i organisationen, snarare än vad ITIL är.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Lifecycle

ITIL® Lifecycle - Service Strategy


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2865 Datum: 7 jun, 2 okt, 6 dec
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Strategy-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till personer på ledningsnivå samt konsulter som jobbar med IT-strategi.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Strategy'.

Läs mer

ITIL® Lifecycle - Service Design


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2866 Datum: 8 maj, 25 sep, 20 nov
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Design-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med att definiera tjänsteinnhåll och att etablera avtal och SLAer.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Design'.

Läs mer

ITIL® Lifecycle - Service Operation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2868 Datum: 19 jun, 16 okt, 13 dec
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Operations-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med Service Desk, användarsupport eller driftövervakning.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Operations'.

Läs mer
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i CSI-boken (Continual Service Improvement). Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med förbättring och vidareutveckling av verksamheten samt rapportering och uppföljning.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - CSI'.

Läs mer

ITIL® Lifecycle - Service Transition


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2867 Datum: 15 maj, 9 okt, 18 dec
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Transition-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med att testa och driftsätta nya och uppdaterade IT-tjänster.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Transition'.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Capability

Läs mer och boka >
15 maj

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om användarsupport. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering av Service Desk och de processer som Service Desk ansvarar för.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL v3 Service Capability - Operational Support and Analysis.

Läs mer

ITIL® Capability Plan, Protection & Optimization


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2871 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om säkerställande av IT-tjänsternas tillgänglighet. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering och drift av IT-tjänster från ett tillgänglighetsperspektiv, både inom design- och operations-fasen.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Capability - Planning, Protection & Optimization'.

Läs mer

ITIL® Capability Service Offerings And Agreements


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2872 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om tjänstedefinition och avtalsfrågor. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar med definition och beskrivning av IT-tjänster samt etablering av avtal, t.ex. SLA-avtal.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Capability - Service Offerings and Agreements'.

Läs mer
Läs mer >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om testning, validering och driftsättning av tjänster. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med att planera och utföra förändringar på IT-tjänster.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Capability - Release, Control and Validation'.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ISO/IEC

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Specialkurser

Läs mer och boka >
24 april, 24 oktober
24 april R, 24 oktober R
24 april R, 24 oktober R

The ITIL Intermediate Qualification: Managing Across the Lifecycle Certificate is a free-standing qualification, but is also the final module of the Service Lifecycle and/or Service Capability modules that leads to the ITIL Expert in IT Service Management.

Läs mer

DevOps Introduktion


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1622 Datum: 5 maj, 26 jun, 8 sep, 16 okt - Fler...
Läs mer och boka >

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling.

Läs mer

DevOps Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1623 Datum: 24 apr, 14 jun, 4 sep, 23 okt - Fler...
Läs mer och boka >

Pm³ och ITIL i samspel


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM303 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Det blir allt vanligare att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning. Kursen ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka och hur de gemensamt kan öka styrning och kvalitet i systemförvaltningen. Kombinera pm3 och ITIL för ökad nytta!

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Certifiering

ITIL® Certifiering - Öppen


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: ITIL-Cert Kursen genomförs på förfrågan
När du går en ITIL-utbildning hos Informator erbjuds du att certifiera dig i samband med kursens slut. Vill du endast boka certifiering går det också bra. Vi erbjuder följande certifieringar inom ITIL: ITIL Foundation Certifiering: ITIL ITIL Capability, samtliga certifieringar: ITIL ITIL Lifecycle, samtliga certifieringar: Tider: 15.00-17.00 Bokningsförfarande: Eftersom... Läs mer

ITIL® - Preparation inför certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2912 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >
Ska du certifiera dig och behöver vägledning innan skrivningen? Informator kan erbjuda dig en certifieringscoach.  Vid coachningstillfället får du vägledning, stöd och tips för att underlätta tentaskrivningen och din väg fram till en avklarad certifiering inom valt område. Upplägget innebär att deltagaren får... Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom COBIT

COBIT 5 Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1521 Datum: 11 maj, 27 jun, 4 sep
Läs mer och boka >

COBIT 5 is a frame of reference, which describes how IT and business consistent with the objectives that can be measured, managed and verified by good corporate governance. COBIT 5 will cover the entire chain of the business objectives of the service management processes, taking into account all internal and external stakeholders' needs.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL QA

BCS Specialist Certificate in Supplier Management


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-BCSSSM Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

BCS Specialist Certificate in Problem Management


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-BCSSPM Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Managing Successful Programmes

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


ITIL-seminarier hos Olingo

Vi stöder dig hela vägen från ditt nuläge till ditt önskade läge i kompetensutvecklingen.

Ring eller maila oss Kontakta oss
för offert
08 587 116 10
info@informator.se