ITIL

Intervju med ITIL-expert Fredrik Hultén

Hej Fredrik Hultén, du var med och grundade Olingo där du idag är trainer och senior managing consultant. Tack för att vi får ställa några frågor. ITIL är ständigt aktuellt, har det blivit praxis på de flesta större företag i Sverige idag skulle du säga? – Absolut, så är det. …

Vad menas med IT Service Management (ITSM)?

IT Service Management kan beskrivas som ”de specifika förmågor en organisation har för att leverera värde och verksamhetsnytta till kunder i form av IT-tjänster”. ITSM handlar om organisatoriska förmågor, det vill säga hur man som tjänsteleverantör arbetar för att leverera IT-tjänster på ett värdeskapande och kostnadseffektivt sätt. Det är dessa …

Vad är poängen med ITIL?

ITIL är ett ramverk som beskriver best practice för alla Tjänsteleverantörer, även om ramverket vuxit fram i IT-branschen. Ramverket är stöd för samtliga intressenter i tjänsteleveransen, från kund, leverantör till underleverantör, och tar ett helhetsperspektiv på Tjänsteleveransen. Nuvarande paketering av denna best practice utgår från värde för Kund (och andra …

Hur hänger ITIL och agila arbetssätt ihop?

Vad är ITIL? ITIL är ett ramverk som beskriver best practice för alla Tjänsteleverantörer, även om ramverket vuxit fram i IT-branschen. Ramverket är stöd för samtliga intressenter i tjänsteleveransen, från kund, leverantör till underleverantör, och tar ett helhetsperspektiv på Tjänsteleveransen. Nuvarande paketering av denna Best practice utgår från värde för …

Webinar: Vad är värdet av ITIL och vad är nyttan?

Fredrik Hultén från Olingo går igenom de grundläggande principerna bakom ITIL-ramverket och om värdena de skapar. Du kommer få ta del av nyheterna i det nya ITIL 4-ramverket som service value system och The Four Dimensions of Service management

ITIL4

ITIL4 – vad är egentligen nytt?

ITIL refereras ofta till som best practices inom servicehantering. I den senaste versionen används detta uttryck knappt. I själva verket bygger ITIL4 på det faktum att best practices inte ens existerar – åtminstone inte i den meningen att det finns en viss uppsättning handlingssätt som alltid skulle fungera, i någon …

Webinar – Vad är ITIL 4, vilka är de största värdena

Vad som krävs för att få ordning på sin tjänsteleverans? ITIL 4 beskriver relationen mellan styrande principer, governance, värdeströmmar, arbetssätt och kontinuerligt förbättringsarbete. ITIL 4 Foundation -utbildning

blog

ITIL Optimized – utbildning i rätt format!

2009 så genomförde jag själv tredagarskursen ITIL Foundation och minns tillbaka på tre extremt långa dagar i ett klassrum (plus långa kvällar under samma period med förberedelser och självstudier) plus ett ganska stressat test sista dagen.

blog

What do ITSM and SAM have to offer each other?

Many of us working in the IT sphere have heard about ITSM and the ITIL Framework that puts best practise into wording.