HemSök efter kurserDiplomerad UX designer

Diplomerad UX designer

Informators program Diplomerad UX Designer är en strukturerad sammanställning av kurser som tillsammans ger en gedigen kompetens för den som vill arbeta inom UX (User Experience). 

Det går att gå varje kurs enskilt, men den som är väljer att gå programmet får varje kurs registrerad tills kursprogrammet är klart och man får ta emot Informators intyg som Diplomerad UX Designer.

Programmet levereras i samarbete med Informators partner Symmetri.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
10 dagar

Pris
53950 kr

Kursinnehåll

Programmet består av två nivåer, grundkurser och tillvalskurser.

Grundkurser:
Agil UX, Design Thinking, Strategisk och praktisk UX och UX Research

Agil UX
I denna UX-fokuserade utbildning lär du dig hela processen att utifrån ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner med en fantastisk användarupplevelse!

Design Thinking
Design Thinking är en populär och kraftfull samling av processer och verktyg för att arbeta med agil utveckling av produkter och tjänster.

Strategisk och praktisk UX
I denna kurs dyker vi djupt ner i vad UX strategier betyder och hur vi praktiskt kan använde dessa i det dagliga utvecklingsarbetet för olika typer av projekt och i olika typer av organisationer.

UX Research
Kunskapen om målgrupper, kunder och användare, befintliga som nya potentiella och insikter om deras behov bygger en stabil grund för både förbättring och innovation.

Tillvalsskurser:
UX med affärsfokus, Digital tillgänglighet, Design sprint, Service design, Informationsarkitektur

UX med affärsfokus
Denna kurs har fokus på relationen mellan företagets affär och det strategiska UX arbetet. Kursen går igenom hur man arbetar med UX strategier, visioner, roadmaps m.m. i relation till företagets visioner, affärsplan m.m

Digital tillgänglighet
Denna introduktionskurs ger dig som deltagare grundläggande kunskaper om tillgänglighet inom IT, oavsett om det är webb, appar eller andra produkter och tjänster, om riktlinjer såväl som lagrum och relevanta politiska beslut. Den har även en praktiskt orienterad del som ger dig en inblick i hur man arbetar med tillgänglighet och vilka andra resurser och verktyg som finns.

Design sprint
Design Sprint är en 5 dagars process för att besvara att testa ett problem/ide. Fördelen med metoden är att hela teamet under dessa 5 dagar fokuserar på att hitta lösningar och att visualisera dessa i prototyper (High-fi), för att sedan testa av med kunder/användare.

Service design
Under de senaste åren har Service design blivt allt mer populärt som sätt att arbeta med att formulera nya tjänsteidéer och -koncept. I denna kurs lär du dig om vad Service Design innebär, dess principer, arbetssätt, leveranser m.m. Och hur man arbetar med det i agila utvecklingsmiljöer.

Informationsarkitektur
Vi människor skapar enorma mängder information och takten ökar hela tiden. En stor del denna information ”konsumeras”eller använd via digitala tjänster och kanaler. Strukturering och kategorisering av information är därför en vital del av tjänsteutveckling.

Utbildare

Symmetri

Symmetri består av de två beteendevetarna Sinclair Andersen och Ulf Winroth.

De har, i över två decennier, huserat i IT-världen där fokus hela tiden har varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och experter på tillgänglighet.

Tillsammans med Symmetri levererar Informator utbildningar inom UX generellt, Agil användarcentrerad utveckling, Användbarhet och tillgänglighet.

Artiklar relaterade till ämnet: