Ledarskap

Det här med feedback

Du står på min fot, det gör ont, jag vill att du stiger av! Är den feedbacken positiv eller negativ? Jag vill påstå att feedback när den ges på rätt sätt är neutral – den bara är. Trots det kan mottagaren tolka feedbacken positivt eller negativt men det är vår …

Motivation är grunden i ett framgångsrikt ledarskap

Inre motivation är grunden i ett välfungerande ledarskap. Men vad är egentligen motivation och varför är det så viktigt i ledarskapet? Motivation är den drivkraft som gör att vi människor agerar. Motivation har betydelse för vad vi gör, med vilket engagemang vi gör något och hur länge vi ägnar oss …

Vad tar man med sig från en kurs i självledarskap?

För att illustrera med ett exempel så möter vi ”Simon”, en hängiven chef med ett intensivt arbetsliv och ständigt ökande krav. Simon känner att hans arbetsdag är en konstant ström av utmaningar utan riktning. Han finner sig själv reagerande på problem hellre än att ta initiativ till att lösa dem …

Vi slår hål på 4 myter om EQ

Emotionell intelligens är ett ämne som ligger Christina Haugsöen varmt om hjärtat. Det finns tyvärr några seglivade missuppfattningar om emotionell intelligens. I den här filmen tar Christina Haugsöen upp 4 av dem, närmare bestämt följande: – Det handlar om att vara snäll– Det handlar om att låta sina känslor få …

Chefskap/ledarskap & kommunikation, en fråga om hjärta och hjärna

Vad handlar det om att vara chef? Vad ska jag göra? Vad är mitt uppdrag? Svaren på dessa frågor är allt för ofta obesvarade. De är inte obesvarade på grund av dåliga chefer/ledare utan på grund av otydlighet inom organisationer. I sin bok Dynamik i arbetsgrupper resonerar Kjell Granström runt …

Nytt program: Effektfullt chefsskap

Informator lanserar ett nytt program ”Effektfullt chefsskap”. Vi ställer 3 frågor till Christina Haugsöen som skapat programmet. 1. Kan du förklara valet av titeln/kan du summera syftet med programmet? – Man går mer och mer över till att tala om effektfullhet i stället för effektivitet. Det har i olika forskningsstudier …

Vill du bli en bättre influencer i din organisation?

Dags att ta din ledarskapsutveckling steget längre? Vill du bli en ännu bättre ledare, självledare, medskapare, teamplayer, förbättrings- och förändringsledare, eller influencer i din organisation? Och föreställer du dig i så fall att du: agerar tryggt och effektivt i utmanande sammanhang och i osäkra tider leder och samarbetar i en …

Ska vi kalla det förbättringsledning?

Du känner säkert igen situationen. Ledningsgruppen har varit på konferens och kommer tillbaka med stor entusiasm, många idéer och uppslag och vill genast sätta igång ett förändringsarbete. Och det är väl helt i sin ordning. Men… Många gånger resulterar det i en ganska hårt styrd förändringsplan med beslut om huret …

Ditt jag som ledare i projekt

Att vara ledare betyder att någon frivilligt vill följa. Något som blir än tydligare i ett projekt. Det handlar om att ha vissa förmågor. Förmåga att förstå dig själv och andra. Förmåga att uttrycka dig så att du blir förstådd. Förmåga att sätta rimliga mål och gå mot målen tillsammans …