Företagens agila utmaningar

Agila metoder utmaningar

De företag som lyckats med sina agila implementationer vittnar om att det är värt besväret och att det blivit lättare att svara på kundens och marknadens krav på flexibilitet, något som de upplevt inte fungerat med plandrivna projektmetodiker. De som lyckats har oftast varit mindre bolag, där viljan och förmågan att svara på förändring varit stor.

På senare tid har även större organisationer insett att förmågan att snabbt anpassa sig till marknadens krav och verksamhetens behov, är en av de viktigaste faktorerna för framgång. Vinsterna i att jobba agilt har visat sig så tydliga i många systemutvecklingsprojekt, att trenderna ser ut att peka mot en ökad efterfrågan efter agilitet även i andra delar av organisationen. 

Kompetensglapp i organisationen
På Informator har vi utbildat i agila metoder sedan 2008. Vi ser en tydlig trend när det gäller efterfrågan på kompetensutveckling: från att ha handlat om enskilda individers behov (främst systemutvecklare) av att lära sig metoder som t.ex. Scrum ställs nu krav på hela avdelningar och företag (inklusive chefer och ledare) att anamma ett agilt arbetssätt. 

I dialog med våra kunder har vi identifierat ett stort behov av kompetensutveckling som sträcker sig utanför utvecklarteamen. Det finns ett behov av att ta itu med kulturen i resten av organisationen - ett behov av förståelse för agilt tänkande. Problem och missuppfattningar uppstår när de agila förespråkarna möter de delar av organisationen som lever kvar i den plandrivna världen. Här finns ett stort kompetensglapp att fylla.

Medan merparten av utvecklarna och teamen känner en stark tilltro till agila metoder, står många chefer och beslutsfattare ensamma med många frågetecken: Hur ska vi få detta att fungera i andra funktioner? Hur ska jag bete mig som ledare nu när teamet verkar klara sig självt? Det finns myter och frågeställningar som måste hanteras. Det finns ett behov av att lära sig Agile från grunden. Denna problematik har legat till grund för vår kursutveckling på området.

Företagsanpassad utbildning inom agila metoder
Kanske är ert företag på väg att ta steget till ett mer agilt förhållningssätt? Vi kommer gärna ut och hjälper er med en kompetenskartläggning och skräddarsyr utbildning utifrån ert företags specifika behov. Vi har ett gediget utbud av kurser som riktar sig till alla delar av organisationen. Hör av dig till oss och låt oss berätta hur vi ser på kompetensutveckling inom agila metoder. Vi hjälper dig gärna i utmaningen - att fylla kompetensglappen och hjälpa er i riktning mot ett mer agilt arbetssätt.

Tveka inte att höra av dig till oss på 08-587 116 10 (Sockholm) eller 031-313 94 20 (Göteborg).

Vill du bli kontaktad?